ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2016

6-7-17

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να κοινοποιήσουμε στην Αγορά τον ισολογισμό μας χρήσης 2016, όπου φαίνεται η διαρκή μας προσπάθεια και στα οικονομικά. Μπορούμε να υποστηρίξουμε, ότι μέσα στη θύελλα της Ελληνικής οικονομίας εξακολουθούμε, όχι μόνο να είμαστε μια υγιής επιχείρηση, αλλά ακόμα και με βελτίωση της κερδοφορίας, χάρη στις προσπάθειες της οικογένειας των ιδιοκτητών: Η κερδοφορία μας ήταν πολύ καλύτερη από του 2015 και τούτο μας επιτρέπει να βελτιώνουμε συνέχεια το ανθρώπινο δυναμικό και τις υποδομές μας και να προσφέρουμε ασφάλεια στους πελάτες μας έναντι ρίσκου χρεοκοπίας. Δείτε εδώ: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016.pdf
Created by Awapai    Powered by FlexWeb