Υπηρεσίες  
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ LOGISTICS (3PL)

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των εξής υπηρεσιών "ψυχρών" logistics, που αναφέρονται σε οποιεσδήποτε θερμοκρασιακές συνθήκες :

  1. Ψυχρή αποθήκευση ακέραιων παλετών.
  2. Ψυχρή αποθήκευση μικροπαρτίδων σε ειδικά σχεδιασμένες αποθηκευτικές μονάδες τοποθέτησης.
  3. Υπηρεσίες ταχυκίνησης (τύπου cross – docking) με πρωτοποριακά πακέτα χρέωσης. Προσωρινή εναπόθεση, με συγκεντροποίηση φορτίου από διαφορετικούς αποστολείς, διαχωρισμό και παράδοση ανά προορισμό.
  4. Διάθεση ράμπας φορτοεκφορτώσεων που διαθέτει μηχανικές πλατφόρμες φόρτωσης και σύστημα ψύξης, στην έκταση και τις ώρες που επιθυμείτε. Η Γεωγραφική μας θέση καθιστά τη ράμπα μας πολύτιμο εργαλείο για δραστηριότητες cross – docking.
  5. Διαχείριση αποθεμάτων με όλες τις πληροφορίες ιχνηλασιμότητας (FIFO – FEFO – BARCODE).
  6. On – Line πληροφόρηση για τις ποσότητες – παρτίδες – ημερομηνίες λήξης των αποθεμάτων σας και δυνατότητα ηλεκτρονικής τοποθέτησης παραγγελιών.
  7. Υπηρεσίες ετικετοποίησης.
  8. Διανομή στην Αθήνα με ιδιόκτητο στόλο οχημάτων – Ψυγείων.
  9. Εθνική μεταφορά με δίκτυο εξωτερικών συνεργατών.
  10. Δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου πώλησης αγαθών για λογαριασμό του πελάτη.
Δείτε λεπτομέρειες. Η τιμολογιακή πολιτική μας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών, ώστε να «ταιριάξετε» απόλυτα τις ανάγκες σας στο χαμηλότερο δυνατό κόστος. Το Σύστημα Διαχείρισης της επιχείρησης είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015 και ISO 22000:2018. Επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε το ειδικό έντυπο καταγραφής της απαίτησής σας. Δείτε εδώ το λειτουργικό μας πλαίσιο.

Created by Awapai    Powered by FlexWeb