ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα στελέχη μας θα ακούσουν προσεκτικά τις ανάγκες σας και θα σας προτείνουν μια τιμολογιακή πολιτική για τις υπηρεσίες μας, που να ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες σας, χωρίς να σας επιβαρύνει με άσκοπες δαπάνες.

Η μηχανογράφησή μας έχει τη δυνατότητα να τιμολογεί με οποιεσδήποτε μονάδες προϊόντος και οποιαδήποτε διαστήματα αποθήκευσης. Το σύστημα μπορεί να συνδυάσει περισσότερες της μιας τιμολογιακές πολιτικές, αν τούτο απαιτείται για κάποιες κατηγορίες προϊόντων σας.

Φιλοσοφία μας είναι να σας προτείνουμε λύσεις στη βάση του αμοιβαίου οφέλους, για να βοηθήσουμε την ανάπτυξή σας και να σας διατηρήσουμε Πελάτες.

Επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε το ειδικό έντυπο καταγραφής της απαίτησής σας.

Created by Awapai    Powered by FlexWeb