22-7-17

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΑ ΨΥΓΕΙΑ ΜΑΣ

Στις 7-7-17 έγινε για πολλοστή χρονιά η τακτική επιθεώρηση (audit) των εγκαταστάσεών μας από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Πειραιά. Βρεθήκαμε στην ευχάριστη θέση να τονίσουμε στα Όργανα Ελέγχου, ότι τους δύσκολους αυτούς καιρούς όχι μόνο δεν αδρανούμε, αλλά υλοποιούμε σχεδόν όλες τις παρατηρήσεις των προηγουμένων επιθεωρήσεων και επί πλέον εκτελούμε και καινούργια έργα βελτίωσης των εγκαταστάσεων και των συνθηκών αποθήκευσης τροφίμων, προς όφελος της ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων των πελατών μας.

Σύμφωνα με την καθιερωμένη πολιτική μας της απόλυτης διαφάνειας, σας κοινοποιούμε την έκθεση του ελέγχου: ΕΚΘΕΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 7-7-17.pdf


Created by Awapai    Powered by FlexWeb