16-2-17

Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΜΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Η "ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ - FOOD LOGISTICS" είναι παλιό μέλος του πιο έγκυρου και διεθνούς οργανισμού ψύξης "GLOBAL COLD CHAIN ALLIANCE". Τα στελέχη της εταιρείας μας ανέκαθεν είχαν συμμετοχή στα κοινά και ιδιαίτερα στα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Τα στελέχη μας κ. κ. Αντώνης και Τάσος Χαριτωνίδης συμμετείχαν στην Πανευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη που έγινε στο Παρίσι τον Οκτώβριο 2016 και έλαβαν μέρος σε σχετική έρευνα μέσω συνεντεύξεων που έγινε για τη σύγκριση της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων βορρά και νότου στην Ευρώπη. Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύτηκαν στο πλέον έγκυρο περιοδικό του κλάδου υπό την αιγίδα του GCCA, το COLD FACTS τεύχος Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2017. Δείτε τη σχετική αναφορά στο COLD FACTS.pdf


Created by Awapai    Powered by FlexWeb