Συνεπείς στη διαρκή προσπάθειά μας για βελτίωση σας ανακοινώνουμε την επιτυχή επιθεώρηση πιστοποίησης κατά GLOBALGAP Chain of Custody Standard. Πρόκειται για την ικανότητα της εταιρείας μας, όταν παραλαμβάνει φυτικά και ζωικά προϊόντα που διεκδικούν ότι η παραγωγή τους γίνεται με πιστοποιημένες διαδικασίες (πιστοποιημένα προϊόντα κατά GLOBALGAP), να διαπιστώνει ότι αυτό είναι αλήθεια και να τα παραδίδει στον επόμενο κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας με βάση τη δική μας πιστοποίηση, οπότε και ο επόμενος είναι σίγουρος ότι το προϊόν είναι πιστοποιημένο κατά GLOBALGAP. 


Created by Awapai    Powered by FlexWeb