Για ακόμα μία φορά κοινοποιούμε στους Συνεργατες μας την έκθεση τακτικής επιθεώρησης των εγκαταστάσεων και διαδικασιών μας από κλιμάκιο της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Πειραιά. Η έκθεση τεκμηριώνει για μια ακόμα φορά τις συνεχείς μας προσπάθειες για μια ξεχωριστή θέση στον κλάδο της Ψυχρής Εφοδιαστικής Αλυσίδας και κάτι ακόμα: Ότι τα πιστοποιημένα συστήματά μας διαχείρισης (ISO 22000 και 9001) εφαρμόζονται ουσιαστικά, με ενσωμάτωση στον τρόπο σκέψης μας.
Δείτε εδώ την τελευταία έκθεση ελέγχου Κτηνιατρικής.

Created by Awapai    Powered by FlexWeb