Το όραμα μας είναι εφικτό, ακόμα και σε καιρούς πανδημίας και παγκόσμιας αστάθειας. Ο λόγος είναι η αφοσίωση στη ποιότητα και τη βελτίωση σε ένα απόλυτα οικογενειακό περιβάλλον. Mε γνώμονα τον επαγγελματισμό, σας κοινοποιούμε την ετήσια έκθεση ελέγχου της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας όπου αποτυπώνεται η συνεχής προσπάθεια ανανέωσης του οργανισμού ώστε να ανταποκριθεί στις δύσκολες συγκυρίες και τελικά να συνεισφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Προσθέτουμε πως η Υπηρεσίας της Κτηνιατρικής Πειραιά λειτουργεί απόλυτα συνεργατικά, με εύστοχες υποδείξεις βελτίωσης τις οποίες συνεχώς και μεθοδικά υλοποιούμε. 

Created by Awapai    Powered by FlexWeb