Κοινοποιούμε τον Ισολογισμό Χρήσης της εταιρείας μας για το έτος 2020, όπου αποτυπώνεται η διαρκή μας προσπάθεια για βελτίωση.  

Μέσα στη θύελλα της πανδημίας εξακολουθούμε, όχι μόνο να είμαστε μια υγιής επιχείρηση, αλλά να παρουσιάζουμε και αύξηση της κερδοφορίας.


Created by Awapai    Powered by FlexWeb