ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2019

14-12-20

Με αίσθημα ευθύνης και με γνώμονα τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει στον μισό αιώνα λειτουργίας μας, δημοσιεύουμε τον Ισολογισμό Χρήσης 2019 όπου αποτυπώνεται η συνεχής προσπάθεια του οργανισμού ώστε να ανταποκριθεί στις δύσκολες συγκυρίες και να συνεισφέρει στην εύρυθμη λειτουργία της εφοδιαστικής σας αλυσίδας. Η ικανοποιητική κερδοφορία μας επιτρέπει να διατηρούμε την επαγγελματική μας συνέπεια και αρτιότητα σε θέματα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων όπως φαίνεται στην έκθεση επιθεώρησης Δημοσίου φορέα.


Created by Awapai    Powered by FlexWeb