Στις 4-11-20 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις μας αιφνίδια επιθεώρηση (audit) από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Πειραιά. Προσκομίστηκαν στα Όργανα Ελέγχου όλα όσα ζητήθηκαν ενώ βρεθήκαμε στην ευχάριστη θέση να τονίσουμε, ότι σε καθεστώς πανδημίας, με μειωμένους πόρους και αβεβαιότητα για το άμεσο μέλλον όχι μόνο δεν αδρανούμε, αλλά υλοποιούμε σχεδόν όλες τις παρατηρήσεις των προηγουμένων επιθεωρήσεων και επί πλέον εκτελούμε και καινούργια έργα βελτίωσης των εγκαταστάσεων και των συνθηκών αποθήκευσης τροφίμων, προς όφελος της ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων των πελατών μας.

 

Στα πλαίσια της απόλυτης διαφάνειας, κοινοποιούμε την έκθεση του ελέγχου την οποία θα βρείτε εδώ.


Created by Awapai    Powered by FlexWeb