ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΗΣ GLOBAL COLD CHAIN ALLIANCE ΣΤΑ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ

27-9-19

Την 26-9-19 έγινε εκτεταμένη επίσκεψη ενδεκαμελούς κλιμακίου ανώτερων στελεχών και επιχειρηματιών του πλέον έγκυρου θεσμικού οργάνου του κλάδου της ψυχρής αποθήκευσης και μεταφοράς Global Cold Chain Alliance. Το κλιμάκιο περιηγήθηκε τα Ψυγεία Αλάσκα με συνοδεία στελεχών και ιδιοκτητών της επιχείρησης και εντυπωσιάστηκε από την εικόνα και τα συστήματα της εγκατάστασης.

Να σημειωθεί ότι η εταιρεία μας είναι μέλος του ως άνω οργανισμού για περισσότερο από 15 χρόνια και ακολουθεί ανελλιπώς τις οδηγίες και γνωστικό υλικό που προσφέρει στα πλαίσια λειτουργίας, παραγωγής ψύξης, συμβάσεων και ασφάλισης ευθύνης αποθηκευτή / μεταφορέα.

Δείτε εδώ μια φωτο της επίσκεψης.


Created by Awapai    Powered by FlexWeb