ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017

31-8-2018

Η εταιρεία μας ακολουθεί την πολιτική διαφάνειας για τον απλό λόγο ότι αυτή προβάλλει τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα. Δημοσιεύουμε και φέτος τον ισολογισμό μας για να δείξουμε το αποτέλεσμα της προσπάθειας της οικογένειάς μας: Παρόλες τις δυσκολίες του κλάδου και της οικονομίας, οι προσπάθειες και ο επαγγελματισμός μας κατέληξαν για το 2017 σε αύξηση κύκλου εργασιών 21% και κερδοφορίας 5%. Για τούτο οι πελάτες μας μπορούν να είναι ήσυχοι ότι έχουν ένα ασφαλή Στρατηγικό Συνεργάτη. Προτρέπουμε τους πελάτες μας, παλαιούς και υποψηφίους, να ελέγχουν τα οικονομικά στοιχεία του οποιοδήποτε στρατηγικού πάροχου πριν αποφασίσουν τη συνεργασία. Δείτε τον ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗ 2017.pdf


Created by Awapai    Powered by FlexWeb