ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ISO 9001:2015 KAI ISO 22000:2005

Η εταιρεία μας επιθεωρήθηκε στις 9-7-18 από TUV NORD κατά το νέο πρότυπο ISO 9001:2015. Επίσης επαναπιστοποιήθηκε για άλλα 3 χρόνια κατά ISO 22000:2005. Η επιθεώρηση ήταν επιτυχής. Έτσι συνεχίζουμε μια παράδοση αφοσίωσης στην ποιότητα που διαρκεί σχεδόν 20 χρόνια.


Created by Awapai    Powered by FlexWeb