6-10-16

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΑ ΨΥΓΕΙΑ ΜΑΣ

Δεν συνηθίζουμε να αναλώνουμε πόρους για διαφήμιση. Ούτε πιστεύουμε ότι είναι αποτελεσματικό μέσον επιτυχίας. Η πολιτική μας είναι η προώθηση μέσα από το αποτέλεσμα και μάλιστα με όσο γίνεται πιο αντικειμενικά κριτήρια. Τι πιο αντικειμενικό, από μια έκθεση αναφοράς ελέγχου της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας; Φαίνεται ξεκάθαρα η κατάσταση των εγκαταστάσεων και οι βελτιώσεις που επήλθαν από τον προηγούμενο έλεγχο, παρόλες τις οικονομικές δυσκολίες της Ελλάδας. Γιατί η βελτίωση δεν είναι τόσο οικονομικό θέμα, αλλά τρόπος σκέψης και λειτουργίας. Δείτε εδώ την αναφορά έκθεσης που έγινε τέλη Ιουλίου 2016:

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 22-7-16.pdf


Created by Awapai    Powered by FlexWeb